Als ouders hun kind bij mij aanmelden, vindt er eerst een gesprek plaats met de leerling (het liefst samen met de ouders) om er achter te komen welke problemen er zijn en wat we er samen aan zouden kunnen doen. Dat eerste gesprek is kosteloos.

De begeleiding begint met het opstellen van een begeleidingsplan, waarin ik aangeef de verwachte duur van de begeleiding, het beoogde resultaat en de benodigde (zelf)werkzaamheid van de leerling. Alvorens zo’n plan op te stellen kan het nodig zijn de leerling te testen.
Tussentijds en na afloop van de periode van begeleiding neem ik diagnostische toetsen af om te kijken of de begeleiding aanslaat. Het resultaat daarvan bespreek ik met de leerling, de ouders en indien gewenst de school. Dat kan leiden tot het besluit de begeleiding op dezelfde voet voort te zetten, het begeleidingsplan aan te passen en de begeleiding te continueren dan wel de begeleiding te beëindigen.
Met toestemming van de ouders stuur ik mijn begeleidingsplan naar de mentor/leerkracht of de zorgcoördinator/interne begeleider. Zo kan er op school rekening worden gehouden met wat ik met de leerling doe. Andersom word ik graag op de hoogte gehouden van de resultaten en leerproblemen op school teneinde mijn hulp daarop te kunnen afstemmen. Door ouders en school nauw bij de lessen remedial teaching te betrekken, wordt de kans op succes vergroot.