Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie Nederland) . Hoe jonger iemand is, hoe makkelijker dyslexie is te herkennen en hoe groter de kans op een succesvolle behandeling. Naarmate een kind met dyslexie ouder is, des te meer compensatiegedrag hij zal vertonen om zijn handicap te verbergen en niet uit de toon te vallen. Het herkennen wordt dan moeilijker. Een oudere leerling met dyslexie kan soms worden herkend aan een trage, haperende manier van lezen of juist aan een snelle, radende leesstijl. Ook kan hij opvallen doordat er in zijn schriftelijk werk veel spellingfouten zitten, fouten die niet passen bij het niveau en de leeftijd van de leerling. Die fouten zijn bijzonder hardnekkig en verdwijnen niet door iets tien keer over te schrijven. Er kan bovendien sprake zijn van een slecht handschrift. Er wordt dan krampachtig geschreven met als gevolg hanenpoten.