- SPELLEN NEDERLANDS
- TECHNISCH LEZEN NEDERLANDS
- TEKSTBEGRIP NEDERLANDS
- LEZEN VAN SCHOOLBOEKTEKSTEN
- SPELLEN EN TECHNISCH LEZEN FRANS, DUITS EN ENGELS
- GRAMMATICA NEDERLANDS, FRANS, DUITS EN ENGELS

 

SPELLEN NEDERLANDS
Een kleine groep leerlingen blijft moeite houden met de spelling. Hun spellingfouten zijn bijzonder hardnekkig en de spellingprestaties blijven duidelijk achter bij de rest van hun prestaties.
aanpak
Aan de hand van schriftelijk werk breng ik de door de leerling gemaakte fouten onder in een foutenclassificatiesysteem. Op grond van deze analyse kan vervolgens voorzichtig worden geconcludeerd wat de oorsprong van de fout is, zodat gericht kan worden gewerkt aan de remediëring.

TECHNISCH LEZEN NEDERLANDS
Bij een leerling met een dyslectisch profiel kan hardop lezen een moeizame bezigheid zijn. Sommige leerlingen lezen heel nauwkeurig, maar traag. Andere leerlingen lezen juist heel onnauwkeurig en gehaast. Ze raden naar de woorden en geven vaak een synoniem van het woord dat er staat.
aanpak
Afhankelijk van het leesprobleem laat ik de leerling werken met een duidelijk leesbaar of juist met een visueel verzwaard lettertype. We proberen het lezen onder meer te verbeteren door het herhaald lezen van teksten. We gebruiken de computer bij het oefenen met flitswoorden. De leerling doet oefeningen met bestaande of niet bestaande woorden die langs’flitsen’.  Om het leestempo te verhogen, werk ik met een speciaal snelleesprogramma op de computer.

 

TEKSTBEGRIP NEDERLANDS
In het voortgezet onderwijs wordt steeds meer aandacht besteed aan tekstbegrip. Het goed begrijpen van teksten is uitermate belangrijk, maar bezorgt veel kinderen problemen.
aanpak
Voor het goed begrijpen van een tekst wordt gewerkt aan begripsverbetering op woord/zinsniveau, alineaniveau en tekstniveau. 
In eerste instantie leer ik de leerlingen te letten op tekstkenmerken (titel, illustraties enz.) zodat voorkennis kan worden geactiveerd. Ik gebruik daarbij zoveel mogelijk teksten die de leerling als huiswerk heeft voor één van de zaakvakken.

 

LEZEN VAN SCHOOLBOEKTEKSTEN
In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen grote hoeveelheden informatie verwerken. Er wordt van hen verwacht dat zij in staat zijn die informatie zelfstandig te bestuderen. Juist het ordenen van die informatie kost veel moeite.
aanpak
Ik pas mijn begeleiding aan de sterke kant van de leerling aan. Dat kan de visuele kant (het leren maken
van een mindmap) zijn, maar ook de auditieve (het leren maken van een kolommenschema).
In dergelijke mindmaps of schema's komen kern, hoofdzaak en bijzaak te staan. Om met succes zo'n schema
of mindmap te maken, is begrip essentieel. Aan de hand van de schoolboekteksten wordt geoefend met
het aanleren van leesstrategieën.

 

SPELLEN EN TECHNISCH LEZEN FRANS, DUITS EN ENGELS
Leerlingen met lees- en spellingproblemen hebben veel moeite met het inprenten van woorden. Ze missen elk houvast. Een paar keer bekijken is niet genoeg. Ze krijgen zodoende minder woordbeelden in het geheugen. Daardoor leren ze minder woorden en de woorden, die ze leren, onthouden ze minder goed. Bovendien halen ze woorden uit de verschillende vreemde talen door elkaar.
aanpak
Bij mijn aanpak ligt de nadruk op de uitspraak en de betekenis van het vreemde woord. Ik probeer de leerling meer houvast te bieden door middel van diverse technieken zoals het werken met klankspellinglijsten, het aanleren van regels in woorden en het geven van tips bij het inprenten van woorden met een lastige spelling.

GRAMMATICA NEDERLANDS, FRANS, DUITS EN ENGELS
Grammatica wordt in schoolboeken vaak versnipperd aangeboden. Daardoor hebben kinderen met lees- en spellingproblemen soms moeite de grammatica onder de knie te krijgen.
aanpak
Door te werken met een schema en een stappenplan maak ik de grammatica overzichtelijk en beheersbaar. De kinderen wordt aangeleerd stapsgewijs te werk te gaan, waardoor de kans op (slordige) fouten aanzienlijk vermindert.