kosten

De kosten voor remedial teaching zijn afhankelijk van lesduur en lesfrequentie. Aan het opstellen van het begeleidingsplan en de eindevaluatie zijn kosten verbonden. Een intakegesprek is gratis. De kosten voor remedial teaching of bijles bedragen € 65 per klokuur.

lestijden

In principe geef ik kinderen uit het basisonderwijs een les van drie kwartier en leerlingen uit het voortgezet onderwijs een les van een uur. In de schoolvakanties worden doorgaans geen lessen gegeven, maar soms wordt een vakantie juist benut om een inhaalslag te maken.

afzeggen

Bij het vaststellen van mijn condities ga ik ervan uit dat ik tijd vrij maak voor een leerling. Afzeggen moet daarom minimaal 24 uur van te voren gebeuren; zo niet dan wordt het normale lestarief in rekening gebracht. Bij tijdig afzeggen wordt in eerste instantie geprobeerd een vervangend tijdstip te vinden voor een lesuur. Lukt dat niet, dan vervalt de les.